ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
22 27-09-2021 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
21 27-09-2021 ಮತ್ತು
28-09-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  27-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
28-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
20 29-09-2021 ಮತ್ತು
30-09-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
19 27-09-2021 ರಿಂದ
01-10-2021
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
28-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
29-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
30-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
18 20-09-2021 ರಿಂದ
24-09-2021 ಮತ್ತು
27-09-2021 ರಿಂದ
29-09-2021
ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
24-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
28-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
17 22-09-2021 ಮತ್ತು
23-09-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 22-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
16 13-09-2021 ರಿಂದ
18-09-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 13-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 15-09-2021 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  15-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
14 14-09-2021 ರಿಂದ
15-09-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  14-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
13 13-08-2021 ರಿಂದ
18-09-2021 ಮತ್ತು
20-08-2021 ರಿಂದ
21-09-2021
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  13-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
12 14-09-2021 ರಿಂದ
18-09-2021
ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  14-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
11 14-09-2021 ರಿಂದ
18-09-2021
ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 06-09-2021 ರಿಂದ
09-09-2021
ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
09 06-09-2021 ಮತ್ತು
07-09-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
08 06-09-2021 ಮತ್ತು
07-09-2021
ಖಜಾನೆ II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು
07 06-09-2021 ರಿಂದ
09-09-2021
ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
06 06-09-2021 ರಿಂದ
08-09-2021
ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
05 26-08-2021 ಮತ್ತು
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
04-09-2021 ಮತ್ತು
06-09-2021 ರಿಂದ
09-09-2021 ಮತ್ತು
13-09-2021 ರಿಂದ
18-09-2021 ಮತ್ತು
20-09-2021 ರಿಂದ
24-09-2021 ಮತ್ತು
27-09-2021 ಮತ್ತು
28-09-2021
ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ 26-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
04-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
06-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
07-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
13-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
14-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
21-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
22-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
23-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
27-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
28-09-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
04 24-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
04-09-2021
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
03 23-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
03-09-2021
 ಫೈನ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಫನ್‍ಕ್ಷನ್ಸ್‘ ನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  23-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
02 30-08-2021 ರಿಂದ
03-09-2021
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು
01 02-09-2021 ರಿಂದ
03-09-2021
ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-10-2021 10:48 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080