ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
26 23-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
03-09-2021
ಫೈನ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಫನ್‍ಕ್ಷನ್ಸ್‘ ನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
25 24-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
01-09-2021
ಕಾನೂನು  ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು
24 24-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021
ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
23 24-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021 ಮತ್ತು
30-08-2021 ರಿಂದ
04-09-2021
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-09-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
22 25-08-2021 ರಿಂದ
27-08-2021
ಸಿಟಿಡಿ'ಯ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್- ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಕುರಿತು  25-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
27-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
21 18-08-2021 ರಿಂದ
19-08-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
20 16-08-2021 ರಿಂದ
17-08-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
19 16-08-2021 ರಿಂದ
19-08-2021
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
18 16-08-2021 ರಿಂದ
19-08-2021
ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
17 18-08-2021 ರಿಂದ
19-08-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
16 16-08-2021 ರಿಂದ
19-08-2021
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 09-08-2021 ರಿಂದ
12-08-2021
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 09-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
14 09-08-2021 ರಿಂದ
13-08-2021 ಮತ್ತು 16-08-2021 ರಿಂದ 19-08-2021 ಮತ್ತು 21-08-2021
ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಭಾಗ -I ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
09-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
13 12-08-2021 ರಿಂದ
13-08-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
12 10-08-2021 ರಿಂದ
11-08-2021
ಖಜಾನೆ-2 ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
11 12-08-2021 ರಿಂದ
13-08-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 09-08-2021 ರಿಂದ
13-08-2021
Compliance to Audit Paras' ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 09-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
09 09-08-2021 ರಿಂದ
13-08-2021
"Drug Law Enforcement" ಕುರಿತಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 09-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
08 06-08-2021 ಮತ್ತು
07-08-2021
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
07 06-08-2021 ಮತ್ತು
07-08-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
06 02-08-2021 ಮತ್ತು
03-08-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 02-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
05 02-08-2021 ಮತ್ತು
03-08-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 02-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
04 05-08-2021 ಮತ್ತು
06-08-2021
ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 05-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
03 04-08-2021 ಮತ್ತು
05-08-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 04-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
02 02-08-2021 ಮತ್ತು
03-08-2021
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 02-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-08-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
01 02-08-2021 ರಿಂದ
24-08-2021
ಸಿಟಿಡಿ'ಯ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ 02-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
04-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
05-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
07-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
11-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
12-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
13-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
23-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-08-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-08-2021 10:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080