ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜುಲೈ 2020

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಜುಲೈ2020

 

ಕ್ರಮ  ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಷರಾ
24 29-07-2020 ರಿಂದ        30-07-2020 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು      30-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  
23 27-07-2020 ರಿಂದ        31-07-2020 ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು         28-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು         29-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು         30-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು  
22 27-07-2020 ರಿಂದ         28-07-2020 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು      28-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು  
21 27-07-2020 ರಿಂದ          28-07-2020 “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 27-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು       28-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು --
20 23-07-2020  ರಿಂದ      24-07-2020 ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  24-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ) --
19  17-07-2020  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  17-07-2020-4 ಅವಧಿಗಳು  ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ RD/158/TNR/2020 Dated 13/072020 ಅನ್ವಯ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು
18  17-07-2020  “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ  17-07-2020-4 ಅವಧಿಗಳು  ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
17 15-07-2020  ರಿಂದ      16-07-2020   ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 15-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  16-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
16 15-07-2020  ರಿಂದ      16-07-2020  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  15-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  16-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ   ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
15 13-07-2020 ರಿಂದ          16-07-2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  13-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು      14-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು      15-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು    16-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
14 13-07-2020 ರಿಂದ            14-07-2020  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ   13-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  14-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ   ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
13 13-07-2020 ರಿಂದ            14-07-2020  ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ರಿಫ್ರೆಶರ್‌ ತರಬೇತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 13-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  14-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು    ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ದೆಹಲಿ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು  
12  09-07-2020 ರಿಂದ            10-07-2020  ಅಬಕಾರಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು 09-07-2020- 1 ಅವಧಿ          10-07-2020- 1 ಅವಧಿ  ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು  
11  08-07-2020 ರಿಂದ            09-07-2020 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು      09-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  
10  08-07-2020 ರಿಂದ            09-07-2020 ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು       09-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
9 06-07-2020 ರಿಂದ            07-07-2020  ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ  06-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು     07-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು  
8 06-07-2020 ರಿಂದ            0೯-07-2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  06-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು    07-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು      08-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        09-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  
7 06-07-2020 ರಿಂದ            07-07-2020  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ   06-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        07-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  
6  06-07-2020 ರಿಂದ          07-07-2020   “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

06-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   

 07-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು  
5 03-07-2020 ರಿಂದ        04-07-2020  ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 03-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        04-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)  
 4 01-07-2020 ರಿಂದ       04-07-2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  01-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        02-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        03-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು        04-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು   ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು  
3 03-07-2020 ರಿಂದ       04-07-2020 ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 03-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು      04-07-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು  
2 22-06-2020 ರಿಂದ           03-07-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  22-06-2020 -2ಅವಧಿಗಳು         23-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          24-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          25-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          26-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು        29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          01-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು          02-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು          03-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )  
1 29-06-2020 ರಿಂದ         02-07-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು          01-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು           02-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು   ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-08-2020 12:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080