ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮುಂಬರುವ ತರಬೇತಿಗಳು

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಒಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ದಿನಗಳು ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿಯ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ವಿಧ
ಇಂದ ವರೆಗೆ
25. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 28/09/2022 28/09/2022 01 ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್
24. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ(ಎರಡು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 28/09/2022 29/09/2022 01 ಕೆ.ಎಸ್.ಎ&ಎ.ಡಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು, ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಶೈ & ಸಂ) ಆನ್‌ಲೈನ್
23. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 17ನೇ FOC(Functinoal  Orientation Course) ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 28/09/2022 30/09/2022 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
22. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 27/09/2022 27/09/2022 01 ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು, ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಶೈ & ಸಂ) ಆನ್‌ಲೈನ್
21. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ(ಎರಡು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 27/09/2022 28/09/2022 01 ಅಬಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವರೂಪ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್
20. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ  ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೋರ್ಸ್‌ (Allied Instructions Course)ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 27/09/2022 29/09/2022 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
19. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ   ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತರಗತಿ  (ಕ್ಯಾಂಪಸ್)  ಆಧಾರಿತತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ    26/09/2022  29/09/2022 04 ಕೆ.ಎಸ್.ಎ&ಎ.ಡಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಬಿರಾದಾರ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
18. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 16ನೇ FOC(Fundamental Orientation Course) ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 20/09/2022 22/09/2022 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
17. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು-ಭಾಗ-2 ಕುರಿತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 19/09/2022 20/09/2022 02 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್‌ ನಾಡಿಗ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
16. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21/09/2022 21/09/2022 01 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
15. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 20/09/2022 20/09/2022 01 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
14. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 192 ರ ಅಡಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19/09/2022 19/09/2022 01 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
13. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 16/09/2022 16/09/2022 01 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
12. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15ನೇ FOC(Fundamental Orientation Course) ಕುರಿತು 03 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15/09/2022 17/09/2022 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
11. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆ.192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 16/09/2022 16/09/2022 01 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್‌ ನಾಡಿಗ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
10. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು-ಭಾಗ-1 ಕುರಿತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 14/09/2022 15/09/2022 02 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್‌ ನಾಡಿಗ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
09. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 12/09/2022 13/09/2022 02 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್‌ ನಾಡಿಗ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
08. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆ.192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 14/09/2022 14/09/2022 01 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
07. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ "ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ" ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ  13/09/2022 13/09/2022 01 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್.ಬಿರಾದಾರ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
06. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ II ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12/09/2022 12/09/2022 01 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್.ಬಿರಾದಾರ್‌, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
05. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 14ನೇ FOC(Fundamental Orientation Course) ಕುರಿತು 03 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07/09/2022 09/09/2022 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) & ಬೋಧಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
04. ಕೆ.ಎಸ್.ಎ & ಎ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ "ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ" ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 07/09/2022 08/09/2022 01 ಕೆ.ಎಸ್.ಎ & ಎ.ಡಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌
03. ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 06/09/2022 07/09/2022 02 ಅಬಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವರೂಪ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್
02. ಕೆ.ಎಸ್.ಎ & ಎ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಐದು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 05/09/2022 09/09/2022 05 ಕೆ.ಎಸ್.ಎ & ಎ.ಡಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು, ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಶೈ & ಸಂ) ಆಫ್‌ಲೈನ್
01. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 02/09-2022 03/09/2022 ‌02 ಪಿ.ಎಸ್.ಯು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-09-2022 11:38 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080